Umdracht 2016

Op 29 mei heeft de jaarlijkse Huissense Umdracht weer plaatsgevonden. De Umdracht is een sacramentsprocessie in de kern van Huissen, waar wij als Scouting elk jaar actief aan bijdragen. Zowel met band als jeugdleden zijn we altijd ruim vertegenwoordigd. Dit evenement staat altijd vast in onze agenda, zeker in ons eigen jubileumjaar!

Voor wie niet helemaal weet wat de umdracht precies is, een korte introductie vanaf de website van de umdracht zelf:

FB_IMG_1464549349103 (2)“Zoals al eeuwenlang het geval is, trekt ook dit jaar de Huissense Umdracht door de versierde straten in het centrum van het stadje. Dit jaar gebeurt dat uitzonderlijk vroeg, op zondag 29 mei. Dat is de eerste zondag na Sacramentsdag, een dag die in landen als Duitsland, 13330939_1328883927250091_4425431250262168683_nOostenrijk en Spanje nog steeds als een nationale feestdag geldt. In Nederland is dat niet meer het geval, sinds de werkgevers begin vorige eeuw daartegen in opstand kwamen. (..) De Huissense Umdracht is doorspekt met tradities en symboliek. Zo wordt het gildenkanon gebruikt als een communicatiemiddel uit vroegere tijden. De knal gaf aan wanneer de stoet weer in beweging kon komen. De straat was vroeger min of meer een open riool. Met wierook werd de stank verdreven en het ‘sträöisel’ bedekte het straatvuil. De vier altaren langs de route symboliseren jeugd, volwassenheid, ouderdom en de dood. Om die reden staat het laatste altaar bij de ingang van het oude kerkhof. Een bijzondere rol in het geheel is weggelegd voor het St. Laurentius- en het St. Gangulphusgilde. Zij begeleiden in hun kleurrijke historische kostuums de bedetocht, terwijl de beide gildekoningen samen met de burgemeester achter de monstrans lopen.(..)”

 

IMG-20160529-WA0024