Lidmaatschap

Op deze pagina kan je alle informatie terugvinden betreffende het lidmaatschap van onze vereniging.

Contactinformatie

bevers Leeftijd: 5 t/m 7 jaar
Contactpersoon: Jan Derksen
E-mail: bevers@scoutingdannenburcht.nl
welpen Leeftijd: 7 t/m 11 jaar
Contactpersoon: Michelle de Vos
E-mail: welpen@scoutingdannenburcht.nl
scouts Leeftijd: 11 t/m 15 jaar
Contactpersoon: Victor Rap
E-mail: scouts@scoutingdannenburcht.nl
explorers Leeftijd: 15 t/m 18 jaar
Contactpersoon:
Jan Zweers
E-mail:
explorers@scoutingdannenburcht.nl

Onze inkomsten

Contributie en kampgeld

De contributie wordt op de 1e van de maand geïnd via automatische incasso. Heb je er bij de inschrijving voor gekozen om het zelf over te maken, dan kun je de contributie overmaken naar NL82 RABO 0124 0609 00 ten name van Scouting Dannenburcht onder vermelding van ‘Contributie speltak + naam + maand’ Bijvoorbeeld: Contributie bevers Naam april.

  • De contributie voor de bevers is €12 per maand.
  • De welpen, scouts en explorers betalen €15,50 per maand.

1 keer per jaar dient er kampgeld betaald te worden. Dit is vaak in mei of juni. De bevers betalen €10 kampgeld, de welpen en scouts €25. Als je hebt gekozen voor automatische incasso wordt ook het kampgeld geïncasseerd.
Voor vragen over de contributie, het kampgeld of de automatische incasso kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Moeite met het betalen van de contributie?

Heb je een laag inkomen en daardoor moeite om de contributie en het kampgeld te betalen dan kan de Gemeente Lingewaard daarbij helpen. Kijk hiervoor op de website Meedoen in Lingewaard >

Kerstverloting

Ieder jaar organiseren we in november en december een kerstverloting. Van onze jeugdleden wordt verwacht dat ze 15 loten a €1 per stuk verkopen. De opbrengst van de kerstverloting komt volledig ten goede aan onze vereniging. De €15 voor de loten wordt via automatische incasso geïnd. De opbrengst mag het jeugdlid vervolgens zelf houden.

Oud papier

Iedere tweede dinsdagavond van de maand halen onze vrijwilligers in twee wijken (Binnenveld en een klein gedeelte van de Zilverkamp) oud papier op. We hebben een rooster gemaakt waarbij iedereen ongeveer twee keer per jaar aan de beurt is. Om te zorgen dat onze vrijwilligers niet te vaak aan de beurt komen roepen we de hulp in van ouders. Wil je ons helpen met het ophalen van oud papier, geef dit dan aan bij de speltakleiding of stuur een e-mail naar welkom@scoutingdannenburcht.nl.

Van de gemeente krijgen we een vergoeding per kilo opgehaald papier. Ook deze inkomsten komen volledig ten goede aan onze vereniging.

Voor vragen over het lidmaatschap of aanmeldingen per e-mail: ledenadmin@scoutingdannenburcht.nl (ledenadministratie)
Opzeggen lidmaatschap via ledenadmin@scoutingdannenburcht.nl ten behoeve van de ledenadministratie.
De automatische incasso zal automatisch beëindigd worden. De opzegtermijn is 1 maand.